Hur går en gudstjänst i Svenska kyrkan till?

 

En gudstjänst i Svenska kyrkan kan gå till på många olika sätt. Men det finns en ordning som är nedskriven i kyrkohandboken som prästen följer. Kyrkan följer något som kallas för kyrkoåret och där finns det reglerat vilka olika teman och texter som ska tas upp varje söndag. Det är dock inte helt uppstyrt utan prästen har ganska stor frihet att utforma gudstjänsten utifrån vilka behov som finns i församlingen och hos de som besöker gudstjänsten. Ofta finns det också frivilliga som hjälper till under gudstjänsten med att till exempel ta upp kollekt eller dela ut psalmböcker.

Typiskt för en gudstjänst i Svenska kyrkan

Vad är då typiskt för en gudstjänst i Svenska kyrkan jämfört med till exempel frikyrkornas gudstjänster? Svenska kyrkan har en tydligare betoning på det man brukar kalla för liturgi. Liturgi är det språk som används i gudstjänsten för att uttrycka tro. Det kan ske på många olika sätt. Vanligt i mer högkyrkliga gudstjänster är att man till exempel gör korstecken, använder rökelse eller att man bugar sig vid altaret. Svenska kyrkan är också mer fokuserad på ekumenik än frikyrkan. Ekumenik innebär samarbeta med kyrkor från andra traditioner. En Unik Gudstjänst i Lund förenade katoliker och lutheraner. Det är ett bra exempel på ekumenik.

Musiken i Svenska kyrkans gudstjänster

I Svenska kyrkans gudstjänster är det väldigt vanligt med psalmsång. Ofta sker psalmsången till orgelmusik. Det är också vanligt med ett inledande orgelstycke som kallas preludium. I slutet av gudstjänsten spelas ofta ett avslutande orgelstycke som kallas postludium. I övrigt är det inte ovanligt med till exempel pianomusik eller körmusik. Men även modernare musik som rock, pop, country och lovsång förekommer i gudstjänsterna. Svenska kyrkans gudstjänster är väldigt inkluderande och människor som går på gudstjänst blir alltid glada av att se nya människor i kyrkan. Som ny besökare på en av Svenska kyrkans gudstjänster blir man nästan alltid varmt välkomnad.