Inlägg taggade med "Kyrkor"

Stölder ur kyrkor

Stölder ur kyrkor

Varje år drabbas Sveriges många kyrkor av stölder av föremål som är mycket värdefulla både ekonomiskt och kulturhistoriskt. I genomsnitt handlar det om 5...

Läs mer »

 
Kyrkor som konverterats

Kyrkor som konverterats

Kyrkor är fantastiska byggnader med en ofta vacker och pampig arkitektur. Byggnaderna är dessutom ofta historiska. Detta medför dock höga kostnader för att...

Läs mer »

 
Kyrkan i Sverige

Kyrkan i Sverige

Sverige har ett långt kristet arv och det speglar av sig på vårt samhälle än idag. Även om kyrkorna har fått kämpa med att hålla uppe medlemsantalet är...

Läs mer »

 
Heliga platser – värda ett besök

Heliga platser – värda ett besök

För den andligt intresserade finns det en mängd olika heliga platser världen över, med rötter i olika andliga traditioner och religioner, som det är väl värt...

Läs mer »

 
För många kyrkor

För många kyrkor

Det talas om att det finns för många kyrkor i Sverige. Fast då avses själva byggnaderna, kyrkorummet vari kristna gudstjänster hålls, men kyrkan är även...

Läs mer »

 
Arkitektur och kyrkor

Arkitektur och kyrkor

Kyrkor, här avses själva byggnaderna, är både historiska monument och landmärken. Historiska är de i den bemärkelsen att de ger en bild över vid vilken tid...

Läs mer »