Kyrkor som konverterats

 

Kyrkor är fantastiska byggnader med en ofta vacker och pampig arkitektur. Byggnaderna är dessutom ofta historiska. Detta medför dock höga kostnader för att underhålla kyrkorna och se till att de inte förfaller. Dessa höga kostnader i kombination med ett allt mer sekulariserat samhälle (och således färre intäkter till kyrkorna) gör att kyrkor allt oftare säljs, som vilken fastighet som helst. Vid dessa tillfällen saknas det inte människor som är villiga att ta på sig kostnaderna för byggnaden i utbyte mot att kunna använda denna storslagna arkitektur, och konvertera kyrkorna. Och då menas inte att man vill konvertera dem till en annan religion, utan till något som överhuvudtaget inte har med religion att göra, ibland raka motsatsen.

Ett exempel på detta är en kyrka i London i Storbritannien, Presbyterian church in Muswell Hill, som har konverterats till en bar. Utsidan på kyrkan, som byggdes 1902, ser precis likadan ut som innan, och på insidan har man behållit kyrkans höga, gotiska valv, men istället för altaret står nu längst in i kyrkan en bardisk, och istället för kyrkbänkar har man ställt in vita bord, höga pallar och enarmade banditer. Spel bedrivs med andra ord numera fritt i samma byggnad där det tidigare ansetts vara syndigt.

Reglerna för kyrkokonversioner varierar. Ombyggnationen som beskrivs ovan skulle till exempel inte ha varit tillåten inom Church of England, där verksamheten som kyrkan ska konverteras till måste godkännas av kyrkans nationella kommitté innan försäljning. Casinon och sexbutiker är andra verksamheter som inte hade godkänts. Däremot har Church of England godkänt konversioner av kyrkor till ett klättringscentrum, en cirkusskola, ett snabbköp, ett bibliotek och ett sikhtempel.Kyrkor som konverterats 22

Trots den strikta kontrollen händer det dock att saker inte blir som man tänkt sig. En kyrka som såldes av Church of England för att omvandlas till ett konstgalleri visade till exempel en utställning med erotisk konst. Även den katolska kyrkan har råkat ut för en liknande situation, då man sålde en kyrka som konverterades till en restaurang. På restaurangen firades sedermera Halloween, en hednisk högtid som inte godkänns av den katolska kyrkan.

Oavsett om man är religiös eller inte borde man dock kunna glädjas åt att en historisk byggnad som annars skulle ha förfallit och fallit i glömska istället kan ge människor glädje och fyllas med liv.

 

Taggar: