Kyrkan i Sverige

 

Sverige har ett långt kristet arv och det speglar av sig på vårt samhälle än idag. Även om kyrkorna har fått kämpa med att hålla uppe medlemsantalet är de fortfarande viktiga institutioner i samhällsdebatten – och många människor är med i en kyrka som besöker flera gånger i månaden. I takt med att Sverige har tagit emot människor med nya religiösa värderingar har diskussionen om kyrkans roll aktualiserats, och idag har kyrkan flera funktioner. Det är inte bara gudstjänster för kyrkans medlemmar som är en central del av kyrkans verksamhet; många församlingar och samfund ägnar sig även åt sådant som välgörenhet och andra sociala insatser.

 

Den officiella svenska statskyrkan heter Svenska kyrkan och den är den dominerande inriktningen när det kommer till tro i Sverige idag. Med 6,4 miljoner medlemmar är faktiskt en majoritet av svenskarna med i kyrkan, vilket till stor del har att göra med att det krävs ett aktivt beslut för att gå ur kyrkan. Det hindrar dock inte att Svenska kyrkans makt alltjämt är stor och dess företrädare får ofta delta i det offentliga samtalet som företrädare för kyrkans värderingar. Det är också Svenska kyrkan som förrättar många bröllop och begravningar liksom annat som ingår i kyrkans försorg. Därför lär de allra flesta svenskar ha någon sorts kontakt med Svenska kyrkan under sin livstid – om du inte redan är med i den.

 

En kyrka som brukar beskrivas som karismatisk är Livets Ord. Det är en frikyrka, vilket innebär att den inte är statligt ägd. Istället drivs den av medlemmarna. Livets Ord finns i tre olika former i Sverige idag: i Uppsala, Jönköping och Göteborg. Livets Ord har uppmärksammats mycket nationellt i media – i både positiv och negativ bemärkelse – och en stor anledning till det var den färgstarke ledaren Ulf Ekman. Han gjorde Uppsala-församlingen välkänd genom sin speciella och medryckande stil, och även om han nu har konverterat till katolicismen förblir han ett namn tätt sammankopplat med Livets Ord.Kyrkan i Sverige 11

 

Den katolska kyrkan, som Ekman gick över till, är en av de största kyrkorna i världen och katolicismen är officiell religion i många länder, framför allt i Latinamerika och Sydeuropa. I Sverige har den traditionellt stått i skuggan av protestantismen, men på senare år har den fått ett uppsving i popularitet och har nu en växande skara medlemmar. Kyrkans moraliska doktrin har fått mycket uppmärksamhet, men det finns många rivaliserande tolkningar om hur den bäst ska förstås. Dock lär det dröja länge innan man lättar på de tabun som omgärdar det sexuella. Många svenskar kan nog känna sig tacksamma då de tänker på separationen av kyrka och stat vilket bland annat innebär att skilsmässa är helt okej och man kan köpa sexleksaker lätt och smidigt och utan att skämmas. Det är inte så i många strikt religiösa länder.

 

Taggar: