Sveriges äldsta kyrka

 

I Sverige finns runt 3500 kyrkor. Många av dem kan dateras till medeltiden, vilket ger dem en respektabel ålder, men den allra äldsta daterade kyrkan i Sverige är Herrestads kyrka i Östergötland. Genom att ta prover från takstolarna i långhuset, gjorda av ek, har man kunnat datera kyrkan till år 1112. Det finns en viss felmarginal, så möjligen byggdes kyrkan fem år tidigare eller fem år senare, men även om den byggdes 1117 är den med ganska god marginal Sveriges äldsta kyrka.

Herrestads kyrka ligger i en gammal odlingsbygd mellan Vättern och Tåkern. Kyrkan som nu ligger på platsen är en stenkyrka, men vissa arkeologiska fynd i närheten av kyrkan tyder på att det legat en ännu äldre träkyrka på platsen tidigare. Ett exempel på dessa fynd är de så kallade Eskilstunakistor från 1000-talet som man har funnit i anslutning till Herrestads kyrka. Eskilstunakistorna är tidigkristna gravmonument bestående av kistor i sten, som inspirerats av den anglosaxiska traditionen. Den första kistan av detta slag upptäcktes i Eskilstuna, varför dessa gravmonument har fått smeknamnet Eskilstunakistor.

Kyrkans utsida är relativt osmyckad jämfört med mer sentida kyrkor. Den är utförd i tidig romansk stil, och har släta murytor i kalksten. Portal- och fönsteröppningarna i kyrkan är också enkla, utan dekorationer. Kyrkans insida bär däremot spår av senare tid, då den mesta inredningen är i barock stil. Exempel på inredning som är mer sentida än kyrkan är den snidade predikstolen (från 1688), piporgelfasaden (från 1766) och dopfunten i röd kalksten (från 1931). Själva kyrkorummet pryds dock av de kryssvalv som var typiska för senmedeltiden.

År 2012 firade Herrestads kyrka 900-årsjubileum, något som firades med aktiviteter under hela året. Aktiviteterna kretsade både kring religion och kring själva kyrkans historia. Som ett exempel anordnades det i mars en festhögmässa med biskop Martin Modéus. Hans Merseburg, som är präst i Vadstena och Dals församling, tycker också att det är en byggnad som är värd att firas, med tanke på hur välbevarad den är trots sin ålder. Viola Rickardsson, som är kyrkvaktmästare i Herrestads kyrka, håller med, och menar också att byggnaden ger en speciell känsla; att man kan känna historiens vingslag där. Hon hoppas att jubileet lockar fler människor till Herrestads kyrka.

 

Taggar: